Zdjęcie
  • Zdjęcie

Płyta gumowa ogóln. przez.CSG-2x1-przekł.