Zdjęcie
  • Zdjęcie

Płyta gumowa olejo-benzynoodporna CUOD-6

 

PŁYTA OLEJOODPORNA 6 z 1 przekładek

Powierzchnia

Barwa płyt czarna. Powierzchnie płyt mogą być gładkie lub z odciskiem tkaniny.

Płyty charakteryzują się wysoką elastycznością, wytrzymałością na zerwanie, małym odkształceniem przy trwałym ściskaniu, mrozoodpornością, ale przede wszystkim sporą odpornością na smary i oleje.

Płyty są odporne na:

- Węglowodory alifatyczne, takie jak propan lub czysta benzyna.

- Oleje mineralne i smary.

- Oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

- Lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych.

- Niestężone alkohole.

- Wodne roztwory soli.

- Wodę o temperaturze do +60o C.

- Rozcieńczone kwasy i zasady w niewysokich temperaturach.

Płyty nie są odporne na:

- Węglowodory aromatyczne i chlorowane np. (benzen, tri).

- Estry i rozpuszczalniki polarne.

- Oleje i smary silikonowe.

- Ciecze hydrauliczne typu HSD.

- Płyny hamulcowe na bazie glikoli.

- Stężone kwasy i ługi.

Przeznaczenie

Mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, głównie do wyrobu podkładek i uszczelek pracujących statycznie w stanie nie rozciągniętym.

Wymiary

grubość: 6 mm

szerokość: 1200/1400 mm

 

SPGO6